Ред.бр.

ПРЕДМЕТИ

I

II

III

1.

Српски језик и књижевност

3

3

3

2.

Енглески језик

2

2

2

3.

Физичко васпитање

2

2

2

4.

Математика

3

2

-

5.

Физика

2

2

-

6.

Хемија

2

2

2

7.

Историја

3

-

-

8.

Географија

2

-

-

9.

Рачунарство и информатика

2

-

-

10.

Основе анатомије и физиологије

2

-

-

11.

Практична настава са технологијом рада

5

11

15

12.

Екологија и заштита животне средине

2

-

-

13.

Познавање препарата

2

2

-

14.

Музичка уметност

-

1

-

15.

Ликовна култура

-

1

-

16.

Устав и права грађана

-

-

1

17.

Хигијена

-

2

2

18.

Прва помоћ

-

*60

*60

19.

Психологија

-

2

-

20.

Основе дерматологије

-

-

2

21.

Књиговодство

-

-

2

22.

Естетско обликовање фризура

-

-

2

23.

Верска настава

1

1

1

24.

Грађанско васпитање

1

1

1