СРЕДЊА ШКОЛА У ГРОЦКОЈ


Од 29.10.2004. ми смо Средња школа у Гроцкој. Налазимо се на адреси Ужичка бр. 2 на укупној површини од 4665 м2.
„Средња школа“ у Гроцкој организује образовно-васпитни рад за стицање трећег и четвртог степена стручности.
Настава се обавља по програмима образовања и то:
Подручје рада:
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА – четврти степен
Образовни профил:
– Економски техничар, у I, II, III и IV разреду, једно одељење у првом, другом, трећем и четвртом разреду по програмима из „Просветног гласника РС“ бр. 04/13.
– Финансијски техничар, два одељења у првом, другом, трећем и четвртом разреду, по програму из „Просветног гласника РС“ бр. 04/13.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ – трећи степен
Образовни профил:
- Месар, по 1/2 одељења у I, II и III разреду по програму из „Просветног гласника РС“ бр. 06/12.
- Пекар, по 1/2 одељења у I, II и III разреду по програму из „Просветног гласника РС“ бр 06/12.
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ – трећи степен
Образовни профил:
- Мушки фризер,
- Женски фризер,
оба профила по 1/2 одељења у I, II и III разреду по програму из „Просветног гласника РС“ бр. 07/13.
ГИМНАЗИЈА – четврти степен
Смер:
- Друштвено-језички,
- Природно-математички,
оба смера по једно oдељење у I, II, III и IV разреду по програму из „Просветног гласника РС“ бр. 07/11 и 12/18.