ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ЗАНИМАЊЕ

Радосављевић Селимир

Директор школе

Губеринић Бојана

Секретар школе

Арбутина Радојка

Професор прехрамбене групе предмета

Бабић Весна

Професор прехрамбене групе предмета

Бајић Бојана

Професор српског језика и књижевности

Бајић Тања

Професор информатике

Богдановић Бојана

Професор енглеског језика

Богдановић Дејан

Професор историје

Вујић Тања

Професор филозофије

Вукојевић Вања

Професор економске групе предмета

Гајић Анђела

Професор хемије

Главичић Слободан

Професор музичке уметности

Глишић Снежана

Наставник практичне наставе

Дабетић Бисерка

Стручни сарадник - библиотекар

Дабетић Илија

Професор веронауке

Докић Мира

Професор прехрамбене групе предмета

Драгутиновић Марија

Професор историје

Душковић Вера

Спремачица

Ђоковић Милица

Професор математике

Ђорђевић Бојана

Професор психологије

Ивановић Милијана

Спремачица

Ивковић Слободанка

Шеф рачуноводства

Илић Невенка

Спремачица

Јевтић Весна

Професор економске групе предмета

Јовановић Драгана

Професор прехрамбене групе предмета

Јовановић Катарина

Професор српског језика и књижевности

Јовановић Маријана

Благајник

Јовановић Светлана

Професор физичке културе

Јовичић Ксенија

Професор хемије

 

Кувељић Милунка

Спремачица

Лазаревић Јасмина

Спремачица

Лазић Радиша

Руковалац парног котла

Левкић Емина

Професор математике

Максимовић Савка

Спремачица

Маринковић Милош

Професор веронауке

Марјановић Драган

Чувар

Марјановић Јасмина

Професор српског језика и књижевности

Марковић Марина

Наставник практичне наставе

Матковић Светлана

Професор математике

Матовић Маја

Професор енглеског језика

Мијатовић Јелена

Професор француског језика

Миливојевић Слађана

Професор географије

Миљковић Данимирка

Професор рачунарства и информатике

Митровић Наташа

Професор математике

Младеновић Весна

Професор економске групе предмета

Молеровић Сања

Професор економске групе предмета

Настасић Драгана

Професор економске групе предмета

Настасић Ивана

Професор енглеског језика

Николић Миле

Чувар

Николић Момчило

Професор физичке културе

Николић Сања

Професор српског језика и књижевности

Новаковић Биљана

Професор информатике

Обрадовић Маја

Професор економске групе предмета

Оташевић Горан

Професор економске групе предмета

ПавловићНешић Светлана

Професор српског језика и књижевности

Павловић др Владислав

Професор анатомије и дерматологије

Павловић Драгана

Професор прехрамбене групе предмета

Павловић Милош

Професор информатике

Пакић Ангелина

Професор економске групе предмета

Палалић Светлана

Професор биологије

Петковић Јелена

Наставник практичне наставе

Плочић Нада

Спремачица

Радојевић Марина

Професор биологије

Радојичић Горанка

Професор социологије

Радосављевић Јована

Професор математике

Рајковић Александар

Професор информатике, администратор рачунарске мреже

Рашић Јелена

Професор правних предмета

Савковић Боро

Домар

Савковић Гоша

Спремачица

Симић Христина

Професор француског језика

Смиљанић Драгана

Професор физике

Стамена Валентина

Школски психолог

Станојевић Сања

Професор практичне наставе

Стегњајић Јелена

Наставник практичне наставе

Стојадиновић Светозар

Професор историје

Стојановић Јелена

Професор енглеског језика

Томасовић Стана

Спремачица

Томић Драгана 

Професор физике

Ћакић Владимир

Професор физичке културе

Ћирковић Жаклина

Професор економске групе предмета

Цветковић Зорица

Професор економске групе предмета

Чакаревић Малиша

Професор историје

Шакић Љубица

Професор ликовне уметности

Шурлан Радмила

Спремачица