Документа

Пословник о раду школског одбора 2024

Пословник о раду школског одбора 2024

Сазнај више

Правила понашања у школи 2024

Правила понашања у школи 2024

Сазнај више

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика 2024

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика 2024

Сазнај више

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 2024

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 2024

Сазнај више

Правилник о упису ученика у средњу школу 2024

Правилник о упису ученика у средњу школу 2024

Сазнај више

Пословник о раду савета родитеља 2024

Пословник о раду савета родитеља 2024

Сазнај више

Правилник о васпитној и васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2024

Правилник о васпитној и васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2024

Сазнај више

Пословник о раду наставничког већа 2024

Пословник о раду наставничког већа 2024

Сазнај више

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности Ученика за време боравка у школи и свих активности које Организује школа 2024

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности Ученика за време боравка у школи и свих активности које Организује школа

Сазнај више

Правилник о раду ученичког парламента 2024

Правилник о раду ученичког парламента 2024

Сазнај више

Правилник o употреби личних мобилних уређаја у школи 2024

Правилник o употреби личних мобилних уређаја у школи 2024

Сазнај више

Правилник о правима обавезама и одговорности ученика

Правилник о правима обавезама и одговорности ученика

Сазнај више

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Сазнај више

Развојни план школе 2020-2025

Развојни план школе 2020-2025

Сазнај више

Извештај о реализацији годишњег плана рада

Извештај о реализацији годишњег плана рада

Сазнај више

Правилник о систематизацији радних места 2023

Правилник о систематизацији радних места 2023

Сазнај више

Правилник о систематизацији радних места 2022

Правилник о систематизацији радних места 2022

Сазнај више

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о оцењивању ученика

Сазнај више

I измена финансијског плана 2023

I измена финансијског плана 2023

Сазнај више

II измена финансијског плана 2023

II измена финансијског плана 2023

Сазнај више

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22

Сазнај више

ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 2024

ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Сазнај више

П Л А Н МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

П Л А Н МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Сазнај више

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Сазнај више