Фризер

Стручна квалификација-трајање 3 године

Ученици који се обучавају за занимање фризер у ,,Средњој школи“ у Гроцкој, током година су постизали изузетне резултате на такмичењима републичког нивоа а било је ученика који су постигли запажене резултате и на светском нивоу.

Током школовања ученици се оспособљавају за:

Такође за пријем и испраћај корисника услуга; консултовање са кoрисником услуга о услузи; информисање кoрисника услуга о поступку рада, примени алата и материјала; саветовање кoрисника услуга о нези косе, браде; сарадњу са колегама. Такође и за прање косе; масирање косматог дела главе; шишање косе; примену третмана и препарата за негу косе и косматог дела главе; израду минивала; исправљање косе; бојење косе; бојење браде и бркова; бељење косе; фенирање косе; израду фризура по стилу и намени; израду таласа; надоградњу косе; бријање и избријавање браде и бркова; бријање косматог дела главе; дезинфекцију и масирање лица и косматог дела главе; шишање длака у носницама и ушима; скраћивање бркова, браде и обрва.

Ученици ће бити у стању да: савесно, одговорно, уредно и прецизно обављају поверене послове; ефикасно организује време; прате прописе и стандарде који важе у делатности личних услуга; развијају професионално-етичке норме и вредности; развијају креативност у раду; испољавају љубазност, комуникативност и флексибилност у односу према корисницима услуга и сарадницима; прилагоде понашање тако да може адекватно да одговори на различита понашања корисника услуга; решавају проблеме и прилагођавају се променама у раду.

Правилник о наставном плану и програму наставе и учења Личне услуге, ,,Службени гласник РС – Просветни гласник број 2019“

Ревијалне фризуре

Такмичарске фризуре

Галерија