Историјат школе

Школа је основана школске 1949/50. године од стране Народног одбора општине Гроцка под именом „Школа ученика у привреди“. Године 1968. мења назив у „Школа за квалификоване раднике“. Као Средњошколски центар „17. октобар“ организована је од 1977. године. Од 1987. године послује као Школа усмереног образовања „17. октобар“, Гроцка. Под називом Средња школа „17. октобар“, Гроцка ради од 1992. године када је и уписана у судски регистар Окружног привредног суда у Београду под бројем Фи – 31892/92. год.

Од 2004. године, школи се припајају издвојена одељења Осме београдске гимназије и почиње да послује под садашњим називом „Средња школа“.

Од 29.10.2004. ми смо Средња школа у Гроцкој. Налазимо се на адреси Ужичка бр. 2 на укупној површини од 4665 м2. „Средња школа“ у Гроцкој организује образовно-васпитни рад за стицање трећег и четвртог степена стручности.

Школа ученика у привреди је основана на иницијативу занатске Коморе школске 1949 / 50. године. Одлуку о оснивању је донео Народни одбор Општине Гроцка. При оснивњу, школа је добила назив „Школа ученика у привреди“ и тај назив носила до 1967. године.

Општи називи школа су мењани законом, а посебни назив су могли да дају чланови школских колектива, као што је случај са називом „17. октобар“ који је усвојен на предлог директора Милована Ранковића 1977. године.

Од 1967. до 1977. године мења назив у „Школа за квалификоване раднике“. Од 1977. до 1986. године школа је Образовни центар „17. октобар“ ( са заједничким основама).

Од 1987. године зове се средња школа „17. октобар“, односно Економско – трговинска и прехрамбена школа – Гроцка. (како је наглашено у “ Службеном гласнику“ број 37. од 1993. године).

Од оснивања 1. маја 1966. године је радила у згради Основне школе. Шесдесетих година је имала на располагању две учионице које су биле слободне само од 13 до 19 часова. Школа није поседовала никаква учила.

Од 1966. до 1977. године школа је радила у згради данашње библиотеке „Илија Гарашанин“.

Школске 1977 / 78. године је радила и у Основној школи „Мића Стојковић“ у Умчарима, а од 1977. године, па све до 1984. када добија своју зграду, поновно у ОШ „Вучко Милићевић“, али сада у новој, комфорнијој и пространијој згради.

Школа ученика у привреди 1949 - 1967

Прве школске године, 1949 / 50. школа је почела са радом 6. октобра. Школска година је трајала до 30. маја 1950. Имала је следеће струке и занимања:

металска – ковач и бравар
електротехничка – инсталатер електричних инсталација
дрвнопрерађивачка – столар
текстилна – кројач
кожаи гума – ременар-сарач,
опанчар,
кожухар-ћурчија
трговачка – трговац мешовитом робом

Школа за квалификоване раднике 1966 - 1977

Оснивањем школе за квалификоване раднике био је признат статус средње школе, ђацима који су је похађали. Први пут се за извођење наставе физичког васпитања користи сала Ватрогасног дома са скромном опремом. Настава се изводи у две учионице Основне школе, а изводи је 11 предавача, 6 професора, 3 наставника и 2 среучна учитеља. Школа има 8 одељења, састављена од 25 различитих занимања и 266 ученика.

Школске 1976/1977. године школа ради у бољим условима и користи простор и основних школа у Гроцкој и Умчарима. Од 16 одељења 11 има наству у њима. Побољшању рада доприноси и устаљивање наставног кадра.

Образовни центар "17. октобар" 1977 - 1986

Школска 1977/78. година је прва година спровођења школске реформе. Радило се у три зграде, што се негативно одражавало на успех. Број уписаних ученика је 468, од тог броја чак 380 ученика је учествовало у Омладинској радној акцији на изградњи аутопута “ Братство јединства“.

Школске 1978/79. године има укупјо 18 одељења са 551 учеником. Школа ради само у једној смени.

17. октобра 1984. године славио је Образовни центар Дан школе, славило се четрдесетогодишњица ослобођења Гроцке и свечано је отворен нови школски објекат. „Протекле су године рада у неподесним, хладним и мрачним просториајма.“ Школа је потпуно опремљена најсавременијом опремом и средствима.

Школска библиотека је оформљена 1984. године кад су у њој део свог времена проводили професореи српско-хрватског језика. Те године први пут се поставља питање набавке једног рачунара за потребе школе. 1977. године, директор Милијанко Масларевић каже: “ Понос ове школе је кабинет информатике који је најсавременији школски кабинет у Србији.

Средња школа"17. октобар" од 1987.

1987. године Образовни центар мења назив – постаје Средња школа „17. октобар“. Пут од мале сваштарске, до савремене школе, дуг 50 година, посут ружама и трњем, требало је прећи безболно али и без гордости.

Доћи до 50 година јубилеја значи умети у свему пронаћи меру, па бити у златној средини и трајати, што значи чувати сећања на данашње ђаке и будуће генерације за још 50 година и још…