Школа данас

Школа је организована као мешовита средња школа и образује ученике у укупно четири подручја рада, по наставним плановима и програмима гимназијског и средње стручног образовања за трећи и четврти степен стручности.

Према плану уписа школске 2022/2023. године ученици се могу определити за један од седам понуђених смерова у следећим подручјима рада:

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА – четврти степен

Образовни профил:

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ – трећи степен

Образовни профил:

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ – трећи степен

Образовни профил:

ГИМНАЗИЈА – четврти степен

Образовни профил:

Наша Средња школа у Гроцкој, у непосредној близини широког и нестварно плавог Дунава, по много чему је препознатљива и посебна. Окружена зеленилом, великим школским двориштем и трим стазом. Средња школа у Гроцкој је образовно васпитна установа која се непрекидно мења и развија а све у жељи да унапреди свој рад како би у условима савременог друштва понудила квалитетно и примењиво знање у областима различитих профила за које се наши ученици опредељују.