Упис

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

Према плану уписа ,,Средње школе“ у Гроцкој за школску 2022/2023., ученици се могу определити за један од седам смерова који су понуђени.

Школа је организована као мешовита средња школа и образује ученике у укупно четири подручја рада, по наставним плановима и програмима гимназијског и средње стручног образовања за трећи и четврти степен стручности.