Упис

Упис школске 2023/2024.године

Поштовани ученици и родитељи,

Подношење пријаве за упис ученика у први разред ,,Средње школе“ у Гроцкој непосредно у школи је у понедељак 3.7.2023. и уторак 4.7.2023. од 8 до 15 часова (први уписни круг).

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг биће у среду 5.7.2023. од 8 часова.

Упис ће се обављати у просторијама школе на адреси Ужичка 2 у Гроцкој.

Потребна документација за упис у средњу школу:

1) Извод из матичне књиге рођених

2) Сведочанство о завршеној основној школи

3) Уверење о положеном завршном испиту (,,малој матури“)

4) Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

5) Лекарско уверење (потребно је да донесу сви ученици осим будућих ученика гимназије).

На упису треба да одаберете да ли желите да похађате Верску наставу или Грађанско васпитање.

Поред тога, будући ученици гимназије приликом уписа у први разред, бирају два од четири понуђена изборна програма:

– језик, медији и култура;

– здравље и спорт;

– образовање за одрживи развој;

– примењене науке.

Како бисмо вам олакшали избор, припремили смо краћи преглед тема и садржаја из Плана наставе и учења за гимназију. Више о томе прочитајте у следећем тексту.

У нашој гимназији се уче два страна језика: енглески језик (као први страни језик) и француски језик (као други страни језик). Ако у основној школи нисте учили француски језик, можете се определити за учење француског језика од почетног нивоа. Такође, биће формиране групе комбинованих разреда за руски и немачки језик у случају довољног броја ученика.

Ученици који се определе за упис у средњу школу електронским путем, подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем је од 03-07.07.2023. до 15 часова.

Свим будућим ученицима желимо срећан упис у први разред средње школе и пуно успеха у даљем школовању!

Управа и колектив ,,Средње школе“ у Гроцкој

 

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

Према плану уписа ,,Средње школе“ у Гроцкој за школску 2023/2024., ученици се могу определити за један од седам смерова који су понуђени.

Школа је организована као мешовита средња школа и образује ученике у укупно четири подручја рада, по наставним плановима и програмима гимназијског и средње стручног образовања за трећи и четврти степен стручности.